Snímky Evy Palkovičové dokumentují průběh služby rané péče v rodinách dětí s postižením zraku nebo s kombinovaným postižením. Doplňují je komentáře rodin, které ranou péči využívaly.