Úterý

Výstava „Příběhy z rané péče“

1.–5. 11. 9.00–18.00 h | JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, Praha 2, Salmovská 8

Výstavní panely s příběhy rodin dětí s postižením umožňují nahlédnout do jejich běžných životů. Cílem výstavy je šířit povědomí o sociální službě raná péče a ukázat, že i s překážkami na startu do života se lze vypořádat a žít plnohodnotný a šťastný život.

„Vývoj zraku u dítěte ve věku od narození do 3 let"

2. 11. 15.00–15.45 h | Magenta Experience center (OC Arkády), Praha 4, Na Pankráci 86

Na přednášce zrakové terapeutky Hany Janurové ze Společnosti pro ranou péči uslyšíte o vývoji zrakových funkcí a dovedností, nejčastějších dětských vadách zraku a také co je při vývoji zraku nezbytné sledovat. Součástí přednášky bude ukázka speciálních brýlí, které simulují oční vady. Program pro děti zajištěn.

„Kraniosakrální relaxace v běžném životě“

2. 11. 16.00–16.45 h | Magenta Experience center (OC Arkády), Praha 4, Na Pankráci 86

Na přednášce se od terapeutky Pavly Hájkové dozvíte bližší informace o kraniosakrální terapii, co nabízí a jaký může mít terapie účinek na novorozence a rodiny dětí s postižením. Kraniosakrální terapie je ticho, klid, prostor, napojení na zdroje. Program pro děti zajištěn.

„Objevte v sobě sílu, která umí léčit"

2. 11. 17.00–17.45 h | Magenta Experience center (OC Arkády), Praha 4, Na Pankráci 86

Jaké by to bylo uznat svou unikátnost a uznat své jedinečné dary a talenty? Tato přednáška vám pomůže nahlédnout pod nánosy vašich přesvědčení, sjednotit svou mysl s tím KÝM VE SKUTEČNOSTI JSTE a jak být darem pro sebe i ostatní. Certifikovaná lektorka Adriana Těšínská vám představí možnosti metody Access Bars i tělesného procesu „Korekce zraku“. Program pro děti zajištěn. TĚŠÍME SE NA VÁS!

Výstava "Každé dítě je úžasné"

1.–7. 11. 8.00–20.00 h | Teyschlova hala Dětská nemocnice Brno, Černopolní 9

Jako každá máma a každý táta, také rodiče dětí s postižením chtějí zažít tyto pocity. Společnost pro ranou péči pomáhá rodinám dětí se zrakovým postižením. Jezdí za nimi domů a ukazuje rodičům, jak mohou stimulovat zrak dětí a celkově je rozvíjet. Všestranně rodiče podporuje a dodává jim sebedůvěru, že to jako rodina zvládnou. Každé dítě má právo na dobrý start do života. Toto jsou hesla naší nové výstavy, kterou můžete vidět v prostorách Teyschlovy haly v Dětské nemocnici Brno od 1. do 7.11. 2021.

Příloha:

Deskohraní

2. 11. 15.00–18.00 h | Diakonie ČCE - Středisko Světlo ve Vrchlabí, Komenského 616

Vaše děti si vyzkouší zajímavé rozvojové hry, při kterých se mohou seznámit s novým kamarádem a vy se dozvíte více o naší službě rané péče. Můžete si prohlédnout prostory rané péče a ukážeme vám různé metody práce s dětmi např. jak pomoci vašemu dítěti s tím, když nerado prohrává při společných hrách. Více informací na https://fb.me/e/2IuRMsMHs

Příloha:

Další informace

Další informace: https://fb.me/e/2IuRMsMHs

Více informací o Týdnu rané péče naleznete na www.tydenranepece.cz.