Vytisknout/Uložit jako PDF
Pokud chcete uložit program v PDF, vyberte při tisku tiskárnu "Uložit jako PDF". Nezapomeňte také vypnout tisk záhlaví a zápatí. Použít můžete také kombinaci kláves CTRL+P nebo CMD+P (Mac).

Sociální služby města Havířova, Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“

Letáky RP Poradenského střediska pro rodinu a dítě do ordinací pediatrů a dalších odborníků.

16. 5. 8.00–13.00 h

Poradci rané péče rozvezou letáky služby rané péče Poradenského střediska "RaD" do ordinací dětských lékařů, logopedů a psychologů v Havířově a obcích v místní působnosti. Odborníci budou informováni o probíhajícím Týdnu rané péče a potřebnosti této služby.

Den otevřených dveří Poradenského střediska pro rodinu a dítě

17. 5. 8.00–17.00 h | Poradenské středisko pro rodinu a dítě, Atriová 5

Dveře Poradenského střediska pro rodinu a dítě "RaD" v Havířově budou otevřeny dne 17. 5. pro školky (doporučeno objednat se předem) i veřejnost. Pro děti máme připraveny aktivity na téma: Hravé cestování - stavíme mosty. Budou zde přítomni poradci rané péče a poradenští pracovníci, kteří budou zájemce informovat o službě rané péče.

Příloha:

POZVANKA-NA-DEN-OTEVRENYCH-DVERI

Mediální partner
Český rozhlas
Záštitu převzali
Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška
Nadace Leontinka
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Více informací o Týdnu rané péče naleznete na www.tydenranepece.cz.