Moravskoslezský kraj

S NÁMI ... na téma Psychomotorický vývoj dětí od narození do sedmého roku věku

10. 5. 13.00 h | https://www.facebook.com/events/353220447768971/?ref=newsfeed,

Psychomotorický vývoj dětí od narození do sedmého roku věku a kdy si všímat odchylek, které mohou znamenat rizika budoucích dovedností a schopností každého dítěte. Témata, kterým se v živém vysílání budou věnovat: Bc. Zuzana Kovaříková, Poradna rané péče MATANA Mgr. Zuzana Szlaurova, Poradna rané péče LYDIE Český Těšín Bc. Petra Pavelková, Poradna rané péče MATANA Pořadem vás bude provázet Mgr. et Ing. Romana Bélová, náměstkyně ředitelky Slezské diakonie a vedoucí Sekce pro sociální práci a projektové řízení ℹ TÉMA BUDE ROZDĚLENO DO DVOU ČÁSTÍ: 1. 📖 PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTĚ OD NAROZENÍ DO 3 LET Tato část bude detailnější, protože je zde již možné vidět spoustu odchylek. ✔ Popis dovedností a schopností dítěte v každém měsíci života do 3 let. ✔ Budeme se zabývat dovednostmi v hrubé motorice, jemné motorice, vnímání, sociálních schopností, porozumění a rozvoji funkční řeči. ✔ Popis jednotlivých mezníků, které se musí zdolat. Zaměření se na rizika, informace, na jaké odborníky se obrátit v případě všímání si nerovností ve vývoji dítěte. ✔ Jak můžeme podpořit dítě v tomto období. ✔ Jak postupovat, když dítě nekomunikuje, nerozumí, nesdílí pozornost, nenavazuje oční kontakt. ✔ O. T. A. - proč je rozhodující zahájit tuto terapii do 3 let a jak probíhá, pro koho je určena. ✔ Jaké jsou možnosti AAK komunikace, co to je a jak postupovat při nastavování funkční komunikace. 2. 📖 PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE OD 4 DO 7 LET Zde se budeme zabývat spíše dovednostmi, které by dítě už opravdu mělo v tomto věkovém rozmezí umět. Schopnosti budou rozdělené do jednotlivých oblastí hrubé a jemné motoriky, sociálních schopností, zvládání emocí, sebeobsluhy a řeči. V rámci živého vysílání můžete klást otázky, ptát se na vše, co vás k tématu zajímá. 🤝 Na vaše dotazy přímo ve vysílání odpovíme. 🎞Pořad můžete sledovat živě na facebooku a youtube Slezské diakonie.

Příloha:

S-NAMI-.-Slezska-diakonie

Den otevřených dveří , setkání rodin

13.–18. 5. 9.00–12.00 h | EUNIKA, Masaryková náměstí 6/5

14. 5. den otevřených dveří v poradně rané péče střediska Eunika, ukázka speciálních pomůcek, hraček, AAK. Informování o nabídce služby. Den otevřených dveří bude probíhat v kanceláři služby Masarykovo náměstí 6/5 18. 5. Setkání rodin klientů z Frenštátu a ORP služby rané péče EUNIKA v denním stacionáři EDEN Nový Jičín. Rodiny budou mít možnost se sdílet zatímco děti budou hlídány našimi dobrovolníky.

Příloha:

Další informace

Další informace: https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/eunika-karvina-rp/

Den otevřených dveří v centru rané péče v Ostravě

13. 5. 8.30–17.00 h | Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava, Rodinná 2719/57

Čeká na vás ukázka pomůcek, testů, metod, které využíváme při práci s dětmi se zrakovým postižením, to vše se zasvěceným komentářem. Dozvíte se, jak raná péče funguje a mnohem víc! Program začíná 8:30, 10:00, 12:30, 14:00, 15:30 h.

RODINNÉ ODPOLEDNE S RANOU PÉČÍ

15. 5. 15.30–18.00 h | Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava, Rodinná 2719/57 ulice

Přijďte si užít příjemné odpoledne v rané péči, program pro děti i pro dospělé: jízda na oslíkovi a na velbloudovi, malování na sádrové odlitky s Maruškou, opékání špekáčků, hry se smysly, malá přednáška o zrakové hygieně … Změna programu vyhrazena v závislosti na počasí.

Příloha:

Rodinné odpoledne

Rodinne-odpoledne

Více informací o Týdnu rané péče naleznete na www.tydenranepece.cz.