Moravskoslezský kraj

Přednáška na téma "Raný vývoj dítěte"

15. 5. 9.30–11.30 h | Bruntál, Školní 2

Přednáška je zaměřena na vývoj dětí ve věku 0 - 6 let: ? Dozvíte se, co by dítě mělo zvládat a umět v jednotlivých obdobích svého vývoje. ?Získáte informace o hrubé a jemné motorice; o významu hry; porozumění a řeči dítěte. ? Seznámíte se s tím čeho je dobré si všímat ve vývoji dítěte, zavčas umět rozpoznat, že je ve vývoji něco "jinak". ? Představíme Vám službu rané péče a její význam v dalším rozvoji dítěte.

Příloha:

Další informace

Další informace: https://www.facebook.com/ranapecematana

Letáky RP Poradenského střediska pro rodinu a dítě do ordinací pediatrů a dalších odborníků.

16. 5. 8.00–13.00 h

Poradci rané péče rozvezou letáky služby rané péče Poradenského střediska "RaD" do ordinací dětských lékařů, logopedů a psychologů v Havířově a obcích v místní působnosti. Odborníci budou informováni o probíhajícím Týdnu rané péče a potřebnosti této služby.

Den otevřených dveří Poradenského střediska pro rodinu a dítě

17. 5. 8.00–17.00 h | Poradenské středisko pro rodinu a dítě, Atriová 5

Dveře Poradenského střediska pro rodinu a dítě "RaD" v Havířově budou otevřeny dne 17. 5. pro školky (doporučeno objednat se předem) i veřejnost. Pro děti máme připraveny aktivity na téma: Hravé cestování - stavíme mosty. Budou zde přítomni poradci rané péče a poradenští pracovníci, kteří budou zájemce informovat o službě rané péče.

Příloha:

POZVANKA-NA-DEN-OTEVRENYCH-DVERI

Setkání se zástupci mateřských škol

16. 5. 15.00 h | Krnov, Hlubčická 9

Setkání se zástupci mateřských škol a pracovnic poradny rané péče, které je realizováno v rámci TÝDNE RANÉ PÉČE. ? Vzájemné poznání, sdílení a vytváření cesty pro další spolupráci. ? Ukázka prostor Poradny rané péče, seznámení se smyslem naší práce. ? Sdílení zkušenosti, dobré praxe v integraci dětí se speciálními potřebami do Mateřských škol. ? Prostor pro volnou diskuzi a dotazy.

Odpoledne s cimbálovkou v rané péči

19. 5. 16.00–18.30 h | Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava, Rodinná 2719/57 ulice

PROGRAM PRO CELOU RODINU Přijďte si užít příjemné odpoledne v rané péči. Děti se zabaví na zahradě nebo u tvoření, dospěláky potěší libé tóny opavské Cimbálové muziky Gizdi. Bude čas povídat, užít si společný čas v příjemném prostředí centra rané péče. Akce jsou určeny široké veřejnosti. Vstup je bezplatný. Bližší informace na ostrava@ranapece.cz nebo na tel. 774 567 236. www.ranapece.cz; https://tyden.ranapece.cz/
Více informací o Týdnu rané péče naleznete na www.tydenranepece.cz.