doc. Tomáš Machula, Ph. D., Th. D.

Jak říkáme my filosofové, člověk je osoba, což znamená, že má na jedné straně nenahraditelnou individuální hodnotu, ale ta je na druhé straně realizovatelná pouze ve vztazích k osobám jiným. Pomoc bližnímu, zvláště když se jedná o děti, je velice potřebným a nesmírně cenným příkladem takového vztahu k bližnímu. Rodičům, kteří se obětavě starají o děti s handicapem, patří velké uznání, stejně jako organizacím jako je Společnost pro ranou péči , které je podporují a pomáhají jim.

 

doc. Tomáš Machula, Ph. D., Th. D.			  	

doc. Tomáš Machula, Ph. D., Th. D.

Jak říkáme my filosofové, člověk je osoba, což znamená, že má na jedné straně nenahraditelnou individuální hodnotu, ale ta je na druhé straně realizovatelná pouze ve vztazích k osobám jiným. Pomoc bližnímu, zvláště když se jedná o děti, je velice potřebným a nesmírně cenným příkladem takového vztahu k bližnímu. Rodičům, kteří se obětavě starají o děti s handicapem, patří velké uznání, stejně jako organizacím jako je Společnost pro ranou péči , které je podporují a pomáhají jim.

 

doc. Tomáš Machula, Ph. D., Th. D.