Vytisknout/Uložit jako PDF
Pokud chcete uložit program v PDF, vyberte při tisku tiskárnu "Uložit jako PDF". Nezapomeňte také vypnout tisk záhlaví a zápatí. Použít můžete také kombinaci kláves CTRL+P nebo CMD+P (Mac).

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Raná péče Čechy

Setkání rodin v Ústeckém kraji

15. 5. 14.30–17.30 h | Centrum pro rodiny Ovečka,

Jarní setkání rodin s dětmi se sluchovým postižením, v rámci kterého budou pro děti připravené hry a tvořivé aktivity a pro rodiče tematicky zaměřená beseda. Při posezení u kávy a čaje pak mohou sdílet své zkušenosti a vyměnit si různé postřehy a nápady. Akce je určena pro předem přihlášené účastníky.

Beseda s psycholožkou

18. 5. 17.00–19.00 h | Centrum pro dětský sluch Tamtam, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Beseda s psycholožkou Prof. PhDr. Lenkou Šulovou, CSc., která se věnuje soukromé psychologické praxi se zaměřením na rodinné vztahy a na vývoj dítěte v nich. Beseda bude zaměřena na informace z vývojové psychologie – jednotlivá vývojová období dětí, separační úzkost, role zdravého sourozence v rodině. Bude prostor pro zodpovězení rodičovských otázek. Besedu finančně podpořila Nadace J&T z projektu Konečně si rozumíme. Akce je určena pro předem přihlášené účastníky.
Mediální partner
Český rozhlas
Záštitu převzali
Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška
Nadace Leontinka
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Více informací o Týdnu rané péče naleznete na www.tydenranepece.cz.