Vytisknout/Uložit jako PDF
Pokud chcete uložit program v PDF, vyberte při tisku tiskárnu "Uložit jako PDF". Nezapomeňte také vypnout tisk záhlaví a zápatí. Použít můžete také kombinaci kláves CTRL+P nebo CMD+P (Mac).

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Raná péče Čechy

Setkání rodin v Ústeckém kraji

14. 5. 14.30–17.30 h | Centrum pro rodinu Ovečka, Poláčkova 3236/2

Jarní setkání rodin s dětmi se sluchovým postižením je dobrou příležitostí pro sdílení rodičovských zkušeností, výměnu nápadů a postřehů. Pro děti budou připravené hry a tvořivé aktivity a pro rodiče tematicky zaměřená beseda. Akce je určena pro předem přihlášené rodiny.

Exkurze pro studenty

16. 5. 15.00–17.00 h | Centrum pro dětský sluch Tamtam, Hábova 1571/22

Prostory pracoviště Raná péče Čechy a celého areálu Centra pro dětský sluch Tamtam v Praze-Stodůlkách navštíví více než desítka studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Prohlédnou si audiometrickou místnost pro orientační vyšetření sluchu, terapeutickou místnost pro snoezelen a seznámí se se zkušenostmi poradkyň rané péče, které vyjíždějí do domovů klientských rodin s dětmi se sluchovým postižením raného věku. Budou moci využít také služeb knihovny se specializovaným fondem, která aktuálně nabízí čtenářům více než 4 300 svazků zaměřených na problematiku sluchového postižení.
Záštitu převzali

Více informací o Týdnu rané péče naleznete na www.tydenranepece.cz.