Vytisknout/Uložit jako PDF
Pokud chcete uložit program v PDF, vyberte při tisku tiskárnu "Uložit jako PDF". Nezapomeňte také vypnout tisk záhlaví a zápatí. Použít můžete také kombinaci kláves CTRL+P nebo CMD+P (Mac).

Společnost pro ranou péči, pobočka Brno

Den nevidomých

11. 10.–10. 11. 13.00–18.00 h | Obchodní galerie Vaňkovka,

13. listopad si připomínáme Mezinárodní den nevidomých. Ku této příležitosti si Odbor zdraví Města Brna připravil akci s názvem Den nevidomých, který může občanům ukázat, jaký je svět nevidomých a slabozrakých. V obchodním centru Vaňkovka se představí činnost organizací, které nevidomým a slabozrakým pomáhají, samotní nevidomí ukáží či představí, jak mohou ve společnosti velmi běžně fungovat.

Příloha:

Přednáška o rané péči pro studenty Masarykovy univerzity

10. 11. 9.00–11.00 h | Masarykova univerzita v Brně, Poříčí ulice

Je nám potěšením informovat studenty bakalářského studia Masarykovy univerzity se zaměřením na speciální pedagogiku o tom, co raná péče přináší rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Přednáška jim dá základní informace, ale také udělá vhled do základních metod rané péče.

Kazuistický seminář raných péčí

10. 11. 10.00–16.00 h | Cafe Prah Brno,

Jako každý rok se sejdou poradkyně raných péčí Jihomoravského kraje, Zlínského kraje a Kraje Vysočina, aby vzájemně sdílely své odbornosti a získaly nové poznatky o metodách rané péče pro rodiny dětí se zdravotním postižením. Tentokrát se budeme věnovat představení zrakové stimulace, metodě VTI (videotrénink interakcí), nebo např. představení Snoezelenu.

Příloha:

Mediální partner
Český rozhlas
Záštitu převzali
Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška
Nadace Leontinka
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Více informací o Týdnu rané péče naleznete na www.tydenranepece.cz.