Vytisknout/Uložit jako PDF
Pokud chcete uložit program v PDF, vyberte při tisku tiskárnu "Uložit jako PDF". Nezapomeňte také vypnout tisk záhlaví a zápatí. Použít můžete také kombinaci kláves CTRL+P nebo CMD+P (Mac).

Společnost pro ranou péči, pobočka Brno

Kulatý stůl „Stavíme mosty“

10. 5. 9.00–14.00 h | Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati ulice

Volné sdružení poskytovatelů rané péče ve Zlínském kraji pořádá ve spolupráci se Zlínským krajem kulatý stůl s názvem "Stavíme mosty". Setkání odborníků z rané péče, zdravotnictví, školství, zástupců kraje a zástupců rodičů umožní společně probrat možnosti podpoření spolupráce mezi třemi resorty tak, aby podpora pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením byla včasná, dostupná a kvalitní.

Klub pro rodiny Relax v Aqualandu Moravia Pasohlávky

14. 5. 10.00–22.00 h | Aqualand Moravia Pasohlávky, Pasohlávky ulice

Uzavřená aktivita pro klientské rodiny brněnské pobočky Společnosti pro ranou péči. Již 8. rokem několik našich rodin získává volný vstup do tohoto vodního odpočinkového a zábavního centra. Rodiny zde mohou strávit celý den. Organizováno je také lektorované plavání s dlouhodobě spolupracující a zkušenou lektorkou Nicol Matalovou.

Slavnostní otevření multisenzorické místnosti

16. 5. 13.00–16.00 h | Společnost pro ranou péči, pobočka Brno, Uzbecká 572/32

Brněnská pobočka Společnosti pro ranou péči otevírá novou multisenzorickou místnost, která je připravena pro podporu smyslového vnímání a pozornosti klientských dětí. Zveme návštěvníky, aby si mohly prohlédnout, jak místnost vypadá a nechat si popovídat o jejím účelu. K vidění budou také prostory pobočky a ukázka zrakové stimulace.

Příloha:

Záštitu převzali

Více informací o Týdnu rané péče naleznete na www.tydenranepece.cz.