Vytisknout/Uložit jako PDF
Pokud chcete uložit program v PDF, vyberte při tisku tiskárnu "Uložit jako PDF". Nezapomeňte také vypnout tisk záhlaví a zápatí. Použít můžete také kombinaci kláves CTRL+P nebo CMD+P (Mac).

Společnost pro ranou péči, pobočka Karlovy Vary

Depistáže ve zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb

10. 11. 9.00–16.00 h | Karlovy Vary,

Poradkyně rané péče navštíví různá zdrav. i nezdrav. zařízení, kde budou informovat personál o rané péči a možnostech spolupráce. Cílem depistáží je šířit informaci o možnostech podpory, o důležitosti včasnosti rané péče a zdůraznění práva rodičů na tuto včasnou informaci.

Odborný workshop - Výstupy z konference ECI 2022 (Early Childhood Intervention) v Chicagu USA

11. 11. 11.00–13.00 h

Ředetelka karlovarské a pražské pobočky paní PhDr. J. Barlová, Ph.D. a vedoucí pražské pobočky Mgr. P. Štaffová předají na os. setkání zkušenosti a novinky z mezinár. konference ECI 2022 (září). Místo konání - Praha. Pro více info: magdalena.ruzkova@ranapece.cz
Mediální partner
Český rozhlas
Záštitu převzali
Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška
Nadace Leontinka
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Více informací o Týdnu rané péče naleznete na www.tydenranepece.cz.