Setkání se zástupci mateřských škol a pracovnic poradny rané péče, které je realizováno v rámci TÝDNE RANÉ PÉČE. ? Vzájemné poznání, sdílení a vytváření cesty pro další spolupráci. ? Ukázka prostor Poradny rané péče, seznámení se smyslem naší práce. ? Sdílení zkušenosti, dobré praxe v integraci dětí se speciálními potřebami do Mateřských škol. ? Prostor pro volnou diskuzi a dotazy.