Brno

Podpora pozitivního chování u dětí s intelektovým znevýhodněním a chováním náročným na péči

14. 5. 16.00–18.00 h | Slezská diakonie, Poradna rané péče DOREA, Kamenná 11

Poradkyně rané péče Tereza Vrbková Vás seznámí s metodou Podpora pozitivního chování. Tento přístup pomáhá zlepšit kvalitu života dětí s intelektovým znevýhodněním a náročným chováním. Dává nám možnosti, jak chápat náročné chování, jak na ně reagovat a jak mu předcházet. Zaměříme se na to co sledovat a dělat, pokud se již náročné chování objevilo, nebo objevuje. Pro přihlášení na akci klikněte na: Další informace.

Další informace

Další informace: https://forms.gle/PRjA4HAAZkNQBixdA

Milníky v psychomotorickém vývoji dítěte z pohledu klinického logopeda

15. 5. 16.00–18.00 h | Slezská diakonie, Poradna rané péče DOREA, Kamenná 11

Seminář pro rodiče dětí se speciálními potřebami vedený klinickou logopedkou Radkou Floriánovou. Součástí semináře bude prezentace vybraných logopedických pomůcek pro raný věk. Pro přihlášení na seminář klikněte na: Další informace.

Další informace

Další informace: https://forms.gle/86FMN8m1uxRyMYgLA

Slavnostní otevření multisenzorické místnosti

16. 5. 13.00–16.00 h | Společnost pro ranou péči, pobočka Brno, Uzbecká 572/32

Brněnská pobočka Společnosti pro ranou péči otevírá novou multisenzorickou místnost, která je připravena pro podporu smyslového vnímání a pozornosti klientských dětí. Zveme návštěvníky, aby si mohly prohlédnout, jak místnost vypadá a nechat si popovídat o jejím účelu. K vidění budou také prostory pobočky a ukázka zrakové stimulace.

Příloha:

Respektující přístupy pohybového učení pro děti se speciálními potřebami

16. 5. 16.30–18.00 h | Slezská diakonie, Poradna rané péče DOREA, Kamenná 11

Seminář vedený Filipem Přidalem o Feldenkraisově metodě, Movement Lesson a dalších respektujících přístupech, které umožňují dětem poznávat a zakoušet v souvislostech své tělo, pocity, vnímání a postupně kognici. Součástí bude praktická ukázka, doporučujeme pohodlné oblečení. Pro přihlášení na seminář klikněte na: Další informace.

Další informace

Další informace: https://forms.gle/TYfGCtBZbGVY9u7o8

Více informací o Týdnu rané péče naleznete na www.tydenranepece.cz.