Týden rané péče® je každoroční osvětová kampaň Společnosti pro ranou péči, která spojuje poskytovatele rané péče v České republice, aby oslovili co nejširší veřejnost v rámci osvěty o životě rodin vychovávajících dítě s postižením a rané péči pro tyto rodiny. V termínu od 13. do 19. května 2024 proběhne již 17. ročník.

V letošním roce se rané péči podařilo dostat do zorného pole médií, ale i představitelů státní správy, Ministerstva práce a sociálních věcí i Ministerstva zdravotnictví. Všechny organizace pracují na zvýšení informovanosti o rané péči a zajištění co největší a nejrychlejší návaznosti na zdravotnictví. „V ideálním případě by se rodina o rané péči měla dozvědět ihned po sdělení diagnózy nebo při zjištění odchylek od psychomotorického vývoje dítěte“, říká Jitka Barlová, ředitelka pražské pobočky Společnosti pro ranou péči.

Ve spolupráci s Asociací rané péče České republiky jsme se proto rozhodli letošní ročník kampaně Týden rané péče věnovat právě informovanosti. Chceme se zaměřit na spolupráci s lékaři, především pediatry. Asociace rané péče České republiky a Ministerstvo zdravotnictví převzali nad celorepublikovou kampaní záštitu.

Naším cílem třetího květnového týdne bude informovat o rané péči co nejvíce zdravotníků v jednotlivých krajích. Pokud chceme podpořit včasnost rané péče, je jejich role naprosto zásadní. Zajistíme tím rychlejší a přímější cestu rodin dětí s postižením k odborné podpoře.

Záštitu převzali:

Ministerstvo zdravotnictví – záštita

Ministerstvo práce a sociálních věcí – záštita

Asociace krajů ČR – záštita

Asociace rané péče ČR – záštita

Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška – záštita

Nadace Leontinka – záštita

Nadace rodiny Vlčkových – záštita