Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v termínu od 13. do 19. května 2024 proběhne již 17. ročník osvětové kampaně Týden rané péče.

V letošním roce se rané péči podařilo dostat do zorného pole médií, ale i představitelů státní správy, Ministerstva práce a sociálních věcí i Ministerstva zdravotnictví. Myslím si, že na ústředních tématech našeho oboru se shodneme. Všichni pracujeme na zvýšení informovanosti o rané péči a zajištění co největší a nejrychlejší návaznosti na zdravotnictví. V ideálním případě by se rodina o rané péči měla dozvědět ihned po sdělení diagnózy nebo při zjištění odchylek od psychomotorického vývoje dítěte.

Ve spolupráci s Asociací rané péče České republiky jsme se proto rozhodli následující ročník kampaně Týden rané péče věnovat právě informovanosti. Chceme se zaměřit na spolupráci s lékaři, především pediatry. Asociace rané péče České republiky převzala nad celorepublikovou kampaní záštitu.

Využijme třetí květnový týden a spojme své síly k tomu, abychom informovali o rané péči co nejvíce zdravotníků v jednotlivých krajích. Pokud chceme podpořit včasnost rané péče, je jejich role naprosto zásadní. V příloze tohoto e-mailu najdete inspirativní nápady na aktivity, které vedou k cíli. Můžete spolupracovat v rámci krajských volných sdružení nebo postupovat samostatně.

V současnosti také jednáme s čelními představiteli Všeobecné zdravotní pojišťovny o možnostech podpory Týdne rané péče z jejich strany. Jednání jsou však v začátku. O jejich výsledcích Vás budeme informovat.

Připojte se i v roce 2024 k osvětové kampani Týden rané péče. Šiřme společně povědomí o rané péči, jejím významu i přínosu. Zajistíme tím rychlejší a přímější cestu rodin dětí s postižením k odborné podpoře.

Jako každý rok pro Vás připravíme balíček podpůrných materiálů, bannery, loga Týdne rané péče, které můžete využít na Vašich materiálech.

Za přípravný tým Týdne rané péče

Jitka Barlová

Záštitu převzali:

Asociace rané péče ČR – záštita