Hlavní město Praha

Přednáška o službě Rané péče EDA pro rodiny dětí s těžkým zrakovým a kombinovaným handicapem

14. 5. 13.00–15.00 h | FN Motol, V Úvalu 84 ulice

Srdečně Vás zveme na přednášku o nabídce a možnostech sociální služby Raná péče EDA.Přednáška je určena pro lékaře, psychology a další odborníky z oční kliniky, kliniky dětské neurologie, neurochirurgické kliniky, pediatrické kliniky a novorozeneckého oddělení, kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství, kliniky dětské hematologie a onkologie, dětské paliativní péče, oddělení klinické psychologie a ze sociálního oddělení. V rámci přednášky Vás podrobně seznámíme s fungováním služby rané péče a s naší cílovou skupinou. Dozvíte se také, jak u nás probíhá vyšetření zrakových funkcí, jaké metody a pomůcky používáme v rámci programu rozvoje zrakových funkcí u našich klientů a s jakými konkrétními problémy můžeme pomoci dětem s postižením zraku a jejich rodinám.

Exkurze pro studenty

16. 5. 15.00–17.00 h | Centrum pro dětský sluch Tamtam, Hábova 1571/22

Prostory pracoviště Raná péče Čechy a celého areálu Centra pro dětský sluch Tamtam v Praze-Stodůlkách navštíví více než desítka studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Prohlédnou si audiometrickou místnost pro orientační vyšetření sluchu, terapeutickou místnost pro snoezelen a seznámí se se zkušenostmi poradkyň rané péče, které vyjíždějí do domovů klientských rodin s dětmi se sluchovým postižením raného věku. Budou moci využít také služeb knihovny se specializovaným fondem, která aktuálně nabízí čtenářům více než 4 300 svazků zaměřených na problematiku sluchového postižení.
Více informací o Týdnu rané péče naleznete na www.tydenranepece.cz.