Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v termínu od 1. do 7. listopadu 2021 proběhne již 14. ročník osvětové kampaně Týden rané péče® a sloganem pro letošní kampaň bude „Slovo NEJDE neexistuje“.

Narození dítěte s postižením je náročná životní situace a rodiče se často po stanovení diagnózy jejich dítěte cítí, jako by je někdo hodil do ledové vody. Čekají je mnohá obtížná rozhodnutí, které se jim jako raná péče snažíme ulehčovat. Slogan „Slovo NEJDE neexistuje“ zastupuje rodičovskou sílu a odhodlání všechny překážky překonat a přes nelehký start do života poskytnout jejich dítěti všechnu možnou podporu. Cílem rané péče je, aby rodina dítěte s postižením žila plnohodnotný, běžný život a měla rovnocenný přístup ke všem životním příležitostem jako kdokoli jiný.

Pojďme odborné i laické veřejnosti ukázat smysluplnost rané péče, pojďme upozornit na potřeby rodin dětí s postižením a třeba i na to, jak se v době pandemie změnily. Již přes 30 let poskytujeme vysoce odbornou službu rodinám, které se rovnou na startu do života jejich dětí potýkají s překážkami.

Připojte se i letos k osvětové kampani Týden rané péče.

V Týdnu rané péče můžete pořádat dny otevřených dveří, semináře, workshopy jak pro veřejnost, tak pro odborníky ve Vašem regionu. Oslovte média, pozvěte na stáž studenty, uspořádejte výstavu fotek z Vaší praxe. Pokud stojíte před rozhodnutím, zda se zúčastnit a obáváte se nestabilní situace kolem epidemie Covid-19, neváhejte! Uspořádejte online setkání pro rodiny, přizvěte odborníky, místo Dne otevřených dveří můžete uveřejnit video prohlídku vašich prostor nebo telefonický kontakt pro zodpovězení dotazů široké veřejnosti. Každá příležitost, dát vědět o rané péči, jakkoliv kreativním způsobem, se počítá, protože přeci „Slovo NEJDE neexistuje“!

Jako každý rok pro Vás připravujeme balíček podpůrných materiálů, bannery, loga Týdne rané péče, které můžete využít na Vašich materiálech. Váží se pouze ke kampani, jsou neutrální k poskytovateli. Budeme zasílat na konci září.

Za přípravný tým Týdne rané péče

Petra Mertlová