České Budějovice

Setkání rodin v Hřišti BezBot

10. 11. 15.00–18.00 h | České Budějovice, Lhenická 611

Jedná se o setkání rodin, které mají v péči poradkyně rané péče APLA Jižní Čechy, z. ú. Cíle setkání (co očekávat): - příležitost setkat se s ostatními rodinami, vyměnit si zkušenosti, poradit si navzájem - příležitost pro celou rodinu (rodiče, dítě s autismem, sourozenci dítěte s autismem) trávit volný čas společně v bezpečném prostředí - na akci budou pracovníci APLA Jižní Čechy, kteří rodiče v případě zájmu navzájem seznámí Přihlášení: - přihlášení je nutné provést nejdéle do 5 dnů před termínem setkání na email: maresova@aplajc.cz.

Příloha:

Více informací o Týdnu rané péče naleznete na www.tydenranepece.cz.