Ústecký kraj

Setkání rodin v Ústeckém kraji

15. 5. 14.30–17.30 h | Centrum pro rodiny Ovečka,

Jarní setkání rodin s dětmi se sluchovým postižením, v rámci kterého budou pro děti připravené hry a tvořivé aktivity a pro rodiče tematicky zaměřená beseda. Při posezení u kávy a čaje pak mohou sdílet své zkušenosti a vyměnit si různé postřehy a nápady. Akce je určena pro předem přihlášené účastníky.
Více informací o Týdnu rané péče naleznete na www.tydenranepece.cz.