Ústecký kraj

Setkání rodin v Ústeckém kraji

14. 5. 14.30–17.30 h | Centrum pro rodinu Ovečka, Poláčkova 3236/2

Jarní setkání rodin s dětmi se sluchovým postižením je dobrou příležitostí pro sdílení rodičovských zkušeností, výměnu nápadů a postřehů. Pro děti budou připravené hry a tvořivé aktivity a pro rodiče tematicky zaměřená beseda. Akce je určena pro předem přihlášené rodiny.
Více informací o Týdnu rané péče naleznete na www.tydenranepece.cz.