Sobota

Výstava o rané péči Nebuďme slepí!

13.–19. 5. 9.00–9.00 h | IGY Centrum České Budějovice,

Jak pracují poradkyně Společnosti pro ranou péči, kolik času tráví na cestách za rodinami s postiženými dětmi a co je to stimulace zraku? Přijďte se podívat na netradiční pojetí výstavy, kdy můžete být součástí příběhů nebo se vžít do pocitu dítěte s poruchou zrakového vnímání. Společnost pro ranou péči Vám přiblíží život rodin dětí s těžkým životním startem a profesionální práci zrakových terapeutek a poradkyň rané péče.

Příloha:

Jóga v kostele

18. 5. 9.30–11.00 h | Kostel církve československé husitské, Palackého náměstí ulice

Jedinečná akce pro milovníky jógy, zdravého pohybu a rané péče. Toto unikátní spojení nabízí lektorka jógy a zároveň poradkyně rané péče Mirka Hadáčková v kostele církve československé husitské na Palackého náměstí v Českých Budějovicích. 90 minutová lekce je vhodná pro všechny úrovně pokročilosti. Buďte součástí této jedinečné akce i Vy! Výtěžek bude věnován Společnosti pro ranou péči v Českých Budějovicích.

Příloha:

Výstava „Ze života služby“

13.–24. 5. 10.00–10.00 h | Nemocnice Třebíč, vestibul budovy M2, Purkyňovo nám. 133/2

Výstava fotografií bude slavnostně zahájena vernisáží v pondělí 13. května 2024. Záštitu nad akcí převzali místostarosta města Třebíč Miloš Hrůza a radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Mgr. Jan Tourek.

Příloha:

Vystava-Ze-zivota-sluzby

Další informace

Další informace: https://www.ranapecetrebic.cz/aktuality/kalendar-akci/vystava-ze-zivota-sluzby-286_102cs.html

Den otevřených dveří , setkání rodin

13.–18. 5. 9.00–12.00 h | EUNIKA, Masaryková náměstí 6/5

14. 5. den otevřených dveří v poradně rané péče střediska Eunika, ukázka speciálních pomůcek, hraček, AAK. Informování o nabídce služby. Den otevřených dveří bude probíhat v kanceláři služby Masarykovo náměstí 6/5 18. 5. Setkání rodin klientů z Frenštátu a ORP služby rané péče EUNIKA v denním stacionáři EDEN Nový Jičín. Rodiny budou mít možnost se sdílet zatímco děti budou hlídány našimi dobrovolníky.

Příloha:

Další informace

Další informace: https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/eunika-karvina-rp/

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - RODINY V AKCI

13. 5.–13. 6. 9.00–20.00 h | GALERIE ŠANTOVKA, Polská 1

Srdečně Vás zveme na výstavu fotografií, která proběhne v rámci Týdne rané péče. Fotografie zachycují radostné chvíle dětí a jejich rodin, které společně překonávají výzvy. Výstava ukazuje, jak raná péče pomáhá rodinám vytvářet stabilní a podpůrné prostředí pro své děti.

Příloha:

Workshop

25. 5. 14.00 h

Workshop s cílem přiblížení rané péče veřejnosti během finále celorepublikového benefičního závodu Stezka. Závodu se zúčastní vítězné skupinky dětí z regionálních kol, rodiny dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a široká veřejnost.
Více informací o Týdnu rané péče naleznete na www.tydenranepece.cz.