Jak raná péče pomáhá rodinám? Podívejte se na 2minutový spot Poradny rané péče DOREA O rané péči na odkazu https://www.youtube.com/watch?v=lDhvwogXioo. Autor ilustrací Tomáš SMOT Svoboda.