Pardubice

Den otevřených dveří - Pardubice

16. 5. 7.30–12.00 h | Rodinné Integrační Centrum z.s., Náměstí Republiky 2686

V rámci Týdne rané péče bychom Vás rádi pozvali na den otevřených dveří v našem sídle v Pardubicích. V rámci celého dopoledne se budete mít možnost seznámit s našimi prostory, pracovníky a poskytovanými službami. Budete si moci prohlédnout pomůcky používané při práci s klienty a dozvědět se více o problematice poruch autistického spektra. Těšíme se na Vaši účast!

Příloha:

Další informace

Další informace: http://www.ric.cz

Den otevřených dveří

18. 5. 9.00–16.00 h | Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s., Bělehradská 389

Prohlídka prostor, ukázka pomůcek, orientační vyšetření zraku dětí, konzultace k možnostem podpory zrakového vývoje dětí raného věku, konzultace k využití intervenční metody O.T.A. u dětí s poruchami autistického spektra raného věku

Příloha:

Pozvanka-DOD-2023

Další informace

Další informace: http://www.ranapece-pce.cz

Více informací o Týdnu rané péče naleznete na www.tydenranepece.cz.