Vytisknout/Uložit jako PDF
Pokud chcete uložit program v PDF, vyberte při tisku tiskárnu "Uložit jako PDF". Nezapomeňte také vypnout tisk záhlaví a zápatí. Použít můžete také kombinaci kláves CTRL+P nebo CMD+P (Mac).

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.

Den otevřených dveří

18. 5. 9.00–16.00 h | Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s., Bělehradská 389

Prohlídka prostor, ukázka pomůcek, orientační vyšetření zraku dětí, konzultace k možnostem podpory zrakového vývoje dětí raného věku, konzultace k využití intervenční metody O.T.A. u dětí s poruchami autistického spektra raného věku

Příloha:

Pozvanka-DOD-2023

Další informace

Další informace: http://www.ranapece-pce.cz

Mediální partner
Český rozhlas
Záštitu převzali
Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška
Nadace Leontinka
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Více informací o Týdnu rané péče naleznete na www.tydenranepece.cz.