Vytisknout/Uložit jako PDF
Pokud chcete uložit program v PDF, vyberte při tisku tiskárnu "Uložit jako PDF". Nezapomeňte také vypnout tisk záhlaví a zápatí. Použít můžete také kombinaci kláves CTRL+P nebo CMD+P (Mac).

Rodinné Integrační Centrum z.s.

Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, poruchami komunikace a sociální interakce

Den otevřených dveří - Lanškroun

15. 5. 7.30–12.00 h | Rodinné Integrační Centrum z.s., Bedřicha Smetany 460

V rámci Týdne rané péče bychom Vás rádi pozvali na den otevřených dveří na našem kontaktním místě v Lanškrouně. V rámci celého dopoledne se budete mít možnost seznámit s našimi prostory, pracovníky a poskytovanými službami. Budete si moci prohlédnout pomůcky používané při práci s klienty a dozvědět se více o problematice poruch autistického spektra. Těšíme se na Vaši účast!

Příloha:

Další informace

Další informace: http://www.ric.cz

Den otevřených dveří - Pardubice

16. 5. 7.30–12.00 h | Rodinné Integrační Centrum z.s., Náměstí Republiky 2686

V rámci Týdne rané péče bychom Vás rádi pozvali na den otevřených dveří v našem sídle v Pardubicích. V rámci celého dopoledne se budete mít možnost seznámit s našimi prostory, pracovníky a poskytovanými službami. Budete si moci prohlédnout pomůcky používané při práci s klienty a dozvědět se více o problematice poruch autistického spektra. Těšíme se na Vaši účast!

Příloha:

Další informace

Další informace: http://www.ric.cz

Mediální partner
Český rozhlas
Záštitu převzali
Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška
Nadace Leontinka
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Více informací o Týdnu rané péče naleznete na www.tydenranepece.cz.