Ukázka canisterapie a prezentace práce s dětmi s PAS, příklady strukturovaného učení, pomůcek a hraček.