Prohlídka prostor, ukázka pomůcek, orientační vyšetření zraku dětí, konzultace k možnostem podpory zrakového vývoje dětí raného věku, konzultace k využití intervenční metody O.T.A. u dětí s poruchami autistického spektra raného věku