Konference je určena jak pro lékařský personál, tak i pro pomáhající profese, které pracují v péči o novorozence. Zraková terapeutka Kateřina Doskočilová a poradkyně rané péče Marie Modlitbová na konferenci vystoupí s příspěvkem o rané péči, a to konkrétně v pátek, 17. 5. v 9 hodin.