Výstava zdravotnických, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro děti i dospělé s tělesným a kombinovaným postižením.