Jarní setkání rodin s dětmi se sluchovým postižením je dobrou příležitostí pro sdílení rodičovských zkušeností, výměnu nápadů a postřehů. Pro děti budou připravené hry a tvořivé aktivity a pro rodiče tematicky zaměřená beseda. Akce je určena pro předem přihlášené rodiny.