Přednáška pro pracovníky dětského rehabilitačního centra o rané péči, představení nových služeb Slezské diakonie v Jihomoravském kraji, prohloubení multioborové spolupráce.