Navázání spolupráce s nadačním fondem Kulíšek nedonošeným dětem, který podporuje předčasně narozené děti a jejich rodiny. Vzájemné sdílení zkušeností, informací a předání letáčků rané péče "RaD" pro potřebné rodiny.