Možnost prohlídky prostor organizace, seznámení s nabízenými službami a představení konkrétních metod práce s rodinami s dětmi s PAS v rané péči.