Předání nových letáků o službě rané péče poskytované Poradenským střediskem pro rodinu a dítě "RaD". Jedná se o pediatry a další odborníky působící v Havířově a obcích v místní působnosti.