Poradkyně rané péče Barbora Fárová a Marie Modlitbová vystoupí na konferenci s příspěvkem na téma Terapeutické využití pomůcek při práci s dětmi se zrakovým nebo kombinovaným postižením.