16. ročník informační a osvětové kampaně Týden rané péče, kterou pořádá Společnost pro ranou péči, se letos uskuteční netradičně v jarním termínu, od 15. do 21. května. Do akce se zapojí třicítka poskytovatelů sociální služby raná péče z celé České republiky a prostřednictvím médií, akcí pro laiky i odborníky i v online prostoru budou v průběhu celého týdne ukazovat veřejnosti, s čím se musí potýkat rodiny vychovávající dítě s postižením a jak jim v náročné životní etapě pomáhá služba raná péče.

Motto kampaně „Stavíme mosty“ odkazuje k cílům sedmidenní akce. „Stavět mosty znamená propojovat a naším cílem je spojovat rodiny dětí s postižením se službou rané péče, spojovat odborníky a zdravotníky, kteří se podílejí na péči o dítě s hendikepem, navzájem, a posilovat tak mezioborovou spolupráci při péči o dítě s hendikepem a na rodinu orientovaný přístup. Chceme, aby rodiny dětí s postižením dokázaly překonat šok po zjištění vážné diagnózy dítěte a postupně se vrátily do běžného rytmu života, bez obav ze společenské izolace. K tomu jim poskytujeme potřebnou pomoc a podporu,“ říká vedoucí pražského pracoviště Společnosti pro ranou péči Petra Štaffová.

Pražské mosty spojí odborníky rané péče

Letošní ročník Týdne rané péče je výjimečný i v tom, že se v jeho průběhu v Praze uskuteční významné setkání odborníků z oboru rané péče z celého světa v rámci mezinárodní Konference rané péče EURLYAID. Na 400 účastníků z Evropy i ze zámoří bude v Praze diskutovat o aktuálních trendech v podpoře rodin dětí s postižením, a to včetně samotných rodičů dětí s hendikepem. Součástí konference je i diskusní panel s představiteli resortů zdravotnictví a sociálních věcí, zástupci spolupracujících organizací i rodičů, jehož tématem bude včasnost a dostupnost podpory pro rodiny dětí s postižením v České republice.

Program po celém Česku

Týden rané péče naplní řada nejrůznějších aktivit po celé České republice – budou se konat dny otevřených dveří, workshopy s odborníky, akce pro rodiny, výstavy, v online prostoru poběží příběhy rodin, které mají s ranou péčí osobní zkušenost. Podrobný program kampaně v českých městech je dostupný na https://tyden.ranapece.cz/. Do kampaně se vedle jednotlivých pracovišť rané péče tradičně zapojují také studenti, dobrovolníci, sponzoři, významné osobnosti, vědci.

Záštitu nad kampaní převzal Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška, Nadace Leontinka, Asociace rané péče ČR, Nadace rodiny Vlčkových.