Praha se 15. a 16. května 2023 stane dějištěm mimořádného mezinárodního setkání odborníků, kteří se zabývají podporou rodin dětí s postižením. Na Konferenci rané péče EURLYAID dorazí na 350 účastníků z celého světa, kromě poradců rané péče také lékaři, sociální pracovníci, speciální pedagogové, pracovníci dětské paliativní péče a mnozí další. Mezinárodní konferenci v hotelu Vienna House Diplomat Prague pořádá Společnost pro ranou péči ve spolupráci s Evropskou asociací rané péče EURLYAID.

Cílem konference je poznání možností spolupráce napříč obory a ukotvení rané péče v systému péče o děti se zdravotním postižením a jejich rodiny. Zásadní je též představit nové trendy mezioborové spolupráce a jejich přínos pro rodiny i odborníky. I proto zní motto konference Společně stavíme mosty v rané péči.„Stavět mosty v Praze by se na první pohled mohlo zdát jako nošení dříví do lesa. ALE! Podpora rodin dětí s postižením vyžaduje dostupné, kvalitní služby a pro ty je bezpodmínečně nutná spolupráce nejenom v transdisciplinárním týmu rané péče, ale i napříč mezi organizacemi a resorty. Proto je motto konference víc než aktuální. Stále ještě totiž není sociální služba raná péče dostupná všem rodinám, které na ni mají nárok. Čekací doby jsou rozdílné v krajích, ale nezřídka dosahují i mnoha měsíců. Proto je nutné spolupracovat, iniciovat spolupráci ministerstev zdravotnictví a práce a sociálních věcí a stavět mosty k včasné a dostupné službě pro rodiny dětí s postižením,komentuje Jitka Barlová, ředitelka pražské pobočky Společnosti pro ranou péči a členka rady EURLYAID.

Přednášející jsou špičkami ve svém oboru, účast potvrdil předseda Světové asociace rané péče (ISEI) a profesor psychologie a pediatrie na univerzitě ve Washingtonu Michael Guralnick. Z The Royal Children´s Hospital Melbourne přijede dětský psycholog Tim Moore a z Univerzity Alabama profesor speciální pedagogiky raného dětství Robin McWilliam. Konferencí budou rezonovat témata jako inkluze dětí s hendikepem, důležitost pozitivních vztahů pro stabilizaci a rozkvět rodiny, nebo jak mohou odborníci kolem dítěte pracovat jako efektivní tým. Detailní program i medailonky přednášejících zde: https://www.eciprague.com/cs/#speakers. Zváni jsou také samotní rodiče dětí s hendikepem. Největšími experty na své děti jsou právě oni, proto je důležitým tématem posílení jejich role. Díky podpoře Nadace Leontinka mají účast na konferenci zdarma a připraveny jsou pro ně speciální workshopy, například program australské fyzioterapeutky Denise Luscombe Podpora dítěte v ležící poloze.

Součástí konference je také diskusní panel s názvem Každý den se počítá tematicky zaměřený na včasnou podporu rodin, které pečují o dítě těžce nemocné či s postižením v České republice, především pak na spolupráci zdravotního a sociálního systému v době, kdy rodina zjišťuje, že vývoj dítěte je významně ohrožen, nebo se vyrovnává s nepříznivou diagnózou. Diskuse se kromě zástupců Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí zúčastní zástupci UNICEF a také rodiče dětí s postižením. Ti budou mít příležitost vyjádřit své potřeby, reflektovat současný systém podpory rodin s dětmi s hendikepem v České republice a iniciovat jeho změny.

Konference je jednou z hlavních aktivit každoroční české osvětové kampaně nazvané Týden rané péče (www.tydenranepece.cz) a zaměřené na informování široké veřejnosti o tom, jak rodinám dětí s hendikepem pomáhá odborná a individuálně cílená podpora rané péče. Věříme, že obě akce zvýší povědomí laiků i odborníků o rané péči a situaci rodin pečujících o dítě s postižením či vážným onemocněním.

Hlavními partnery konference jsou: UNICEF, Nadační fond Abakus, Nadace rodiny Vlčkových, Nadace Leontinka. Partnery konference jsou Prague Marriott Hotel, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, společnost CPL Jobs.