Od 13. do 19. května 2024 proběhne už 17. ročník osvětové kampaně Týden rané péče, kterou pořádá Společnost pro ranou péči. Celý týden bude zasvěcen informování o tom, jak rodinám pečujícím o dítě s postižením pomáhá služba raná péče a proč je bez nadsázky životně důležité, aby vhodná podpora dítěte byla zahájena včas. A také jak klíčová je v tomto kontextu spolupráce rané péče s pediatry.

Raný věk jako okno možností

Mozek malých dětí se vyvíjí neobyčejnou rychlostí. Prvních 1 000 dní života se někdy označuje jako „okno možností“. V období do tří let jsou kompenzační možnosti mozku tak obrovské, že umožňují nejlépe rozvinout náhradní mechanismy i u těch dětí, které mají v některé oblasti vývoje určitý hendikep. U nejmenších dětí je škoda každého dne, kdy dítě nezískává vhodné podněty a nemůže se rozvíjet. Přesto se raná péče stále nedostane k mnoha rodinám včas. Podle výzkumů ji využívá jen třetina rodin s dítětem s hendikepem. Jedním z důvodů je malá informovanost rodičů.

Kde se rodiče o rané péče dozvědí

Pomoci by mohlo navázání užší spolupráce rané péče s pediatry a dalšími lékaři a zdravotníky. Dětský lékař sleduje dítě od narození v rámci pravidelných prohlídek a může rodičům předat informaci o možnosti podpory již v období, kdy ještě není z různých důvodů potvrzena diagnóza dítěte, ale je zřejmé, že vývoj dítěte je v některé z oblastí ohrožen. „Osvěta o rané péči směřující směrem k pediatrům a dalším zdravotníkům, s nimiž je rodina s dítětem s postižením v pravidelném kontaktu, patří k hlavním cílům letošního Týdne rané péče. Právě spolupráce rané péče s pediatrií a dalšími lékařskými obory může přispět k časnému zahájení podpory vývoje dítěte a napomůže stabilizovat rodinu v náročném období, kdy se členové rodiny vyrovnávají s hendikepem dítěte,“ říká Jitka Barlová, ředitelka pražské pobočky Společnosti pro ranou péči.

Program v celé republice

Do kampaně se tradičně zapojí na čtyřicet poskytovatelů rané péče z celé České republiky a kromě akcí zaměřených na odborníky bude probíhat i celá řada aktivit pro laickou veřejnost: výstavy, dny otevřených dveří, workshopy, akce pro rodiny a další. Podrobný program kampaně v českých městech je dostupný na https://tyden.ranapece.cz/. Kampaně podporují také studenti, dobrovolníci, sponzoři, významné osobnosti, vědci.

Záštitu nad Týdnem rané péče v roce 2024 převzalo Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Asociace krajů ČR, Asociace rané péče ČR, Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška, Nadace Leontinka a Nadace rodiny Vlčkových.

Magdalena Růžková

tel: 777 846 990, e-mail: magdalena.ruzkova@ranapece.cz

www.ranapece.cz

Raná péče – jak ji vidí zákon

Raná péče je odborná terénní služba pro rodiny dětí do 7 let, jejichž vývoj je ohrožený v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, nebo dětí se zdravotním postižením. Služba se zaměřuje na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Ranou péči definuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 54. Pro rodiny je zdarma. Více info na www.ranapece.cz

 O Společnosti pro ranou péči

Společnost pro ranou péči pomáhá rodinám s dítětem s postižením žít naplněný život. Poradkyně rané péče přivážejí odobornou pomoc domů k rodinám. Společně s rodiči rozvíjejí dítě tak, aby co nejlépe využilo svůj potenciál. Od vzniku organizace v roce 1990 jsem provázeli tisíce rodin po celé České republice. Aktuálně se osmdesátičlenný tým Společnosti pro ranou péči prostřednictvím sedmi poboček stará o více než 900 rodin.

Jak to vidí rodiny

Citace rodičů:

„O rané péči jsme se dozvěděli hned v porodnici. A jsem za to vděčná. Začátky byly totiž opravdu krušné. Hrozně jsme se o Toníka báli, nevěděli jsme, co bude dál, jak to všechno zvládneme. Raná péče nám dala informace na míru naší situaci, ukázali nám, jak se synem komunikovat a jak s ním pracovat, abychom ho rozvíjeli.“

„Všem rodinám, které se v podobné situaci ocitnou, bych přála, aby je to nedostalo jako rodinu na kolena. Protože si myslím, že k tomu není důvod. Že všechno má řešení, a nakonec i barvy:-) A že dítě potřebuje hlavně fungující zázemí. Přeji, aby rodiče táhli za jeden provaz, aby se kvůli dítěti s postižením nestranili lidí. Doporučuji kontaktovat ranou péči proto, že přináší do rodin obrovskou podporu a klid. Dává informace, které rodiny nedostanou ani od lékařů, ani od učitelů. Konkrétně pro nás je to TOP služba, ale těžko se to popisuje, dokud to člověk nezažije napřímo.“

„Před narozením Tadeáše jsme nevěděli nic a poté, při diagnóze, jsme od lékařů dostali jen samé negativní zprávy a špatnou prognózu. Uvítala bych, kdybych dostala informace co nejdříve, hned s diagnózou, aby lékařka zdůraznila velký přínos rané péče. Neuroložka nám podala jen informace o tom, co je špatně, ale nic o tom, co můžeme dělat. Chyběla nám podpora v tom, že se Tadeáš bude vyvíjet, že na tom budeme pracovat.“