Srdečně Vás zveme na přednášku o nabídce a možnostech sociální služby Raná péče EDA.Přednáška je určena pro lékaře, psychology a další odborníky z oční kliniky, kliniky dětské neurologie, neurochirurgické kliniky, pediatrické kliniky a novorozeneckého oddělení, kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství, kliniky dětské hematologie a onkologie, dětské paliativní péče, oddělení klinické psychologie a ze sociálního oddělení. V rámci přednášky Vás podrobně seznámíme s fungováním služby rané péče a s naší cílovou skupinou. Dozvíte se také, jak u nás probíhá vyšetření zrakových funkcí, jaké metody a pomůcky používáme v rámci programu rozvoje zrakových funkcí u našich klientů a s jakými konkrétními problémy můžeme pomoci dětem s postižením zraku a jejich rodinám.