Vytisknout/Uložit jako PDF
Pokud chcete uložit program v PDF, vyberte při tisku tiskárnu "Uložit jako PDF". Nezapomeňte také vypnout tisk záhlaví a zápatí. Použít můžete také kombinaci kláves CTRL+P nebo CMD+P (Mac).

Slezská diakonie

Poradna rané péče MATANA

S NÁMI ... na téma Psychomotorický vývoj dětí od narození do sedmého roku věku

10. 5. 13.00 h | https://www.facebook.com/events/353220447768971/?ref=newsfeed,

Psychomotorický vývoj dětí od narození do sedmého roku věku a kdy si všímat odchylek, které mohou znamenat rizika budoucích dovedností a schopností každého dítěte. Témata, kterým se v živém vysílání budou věnovat: Bc. Zuzana Kovaříková, Poradna rané péče MATANA Mgr. Zuzana Szlaurova, Poradna rané péče LYDIE Český Těšín Bc. Petra Pavelková, Poradna rané péče MATANA Pořadem vás bude provázet Mgr. et Ing. Romana Bélová, náměstkyně ředitelky Slezské diakonie a vedoucí Sekce pro sociální práci a projektové řízení ℹ TÉMA BUDE ROZDĚLENO DO DVOU ČÁSTÍ: 1. 📖 PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTĚ OD NAROZENÍ DO 3 LET Tato část bude detailnější, protože je zde již možné vidět spoustu odchylek. ✔ Popis dovedností a schopností dítěte v každém měsíci života do 3 let. ✔ Budeme se zabývat dovednostmi v hrubé motorice, jemné motorice, vnímání, sociálních schopností, porozumění a rozvoji funkční řeči. ✔ Popis jednotlivých mezníků, které se musí zdolat. Zaměření se na rizika, informace, na jaké odborníky se obrátit v případě všímání si nerovností ve vývoji dítěte. ✔ Jak můžeme podpořit dítě v tomto období. ✔ Jak postupovat, když dítě nekomunikuje, nerozumí, nesdílí pozornost, nenavazuje oční kontakt. ✔ O. T. A. - proč je rozhodující zahájit tuto terapii do 3 let a jak probíhá, pro koho je určena. ✔ Jaké jsou možnosti AAK komunikace, co to je a jak postupovat při nastavování funkční komunikace. 2. 📖 PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE OD 4 DO 7 LET Zde se budeme zabývat spíše dovednostmi, které by dítě už opravdu mělo v tomto věkovém rozmezí umět. Schopnosti budou rozdělené do jednotlivých oblastí hrubé a jemné motoriky, sociálních schopností, zvládání emocí, sebeobsluhy a řeči. V rámci živého vysílání můžete klást otázky, ptát se na vše, co vás k tématu zajímá. 🤝 Na vaše dotazy přímo ve vysílání odpovíme. 🎞Pořad můžete sledovat živě na facebooku a youtube Slezské diakonie.

Příloha:

S-NAMI-.-Slezska-diakonie

Záštitu převzali

Více informací o Týdnu rané péče naleznete na www.tydenranepece.cz.