Tábor

Dítě s autismem v mateřské škole - workshop pro snadnou inkluzi

16. 5. 13.30–16.45 h | Tábor, Farského 887

Jedná se o jednodenní kurz, počet výukových hodin (45 minut) 4. Kurz akreditován MŠMT, číslo akreditace MSMT- 5820/2022-3-203 Přednášející: Mgr. Petra Marešová, DiS., speciální pedagog APLA JČ, Pavla Bestová - poradce rané péče APLA JČ Popis kurzu: Lektorky kurzu posluchače provedou tématem adaptace dítěte s autismem při nástupu do mateřské školy. Co je nejdůležitější, co počká, jak postupovat při zvykání si na nové prostředí, co je dobré udělat preventivně. Posluchači se seznámí se základními principy strukturovaného učení, pomůckami, rozvojem komunikace pomocí Výměnného obrázkového komunikačního systému, významem hry u dětí. Posluchači si vyrobí konkrétní pomůcky, dle probraných témat, které jim pomohou při práci s dítětem s autismem. Cílovou skupinou workshopu jsou pedagogové a asistenti pedagoga, kteří pracují s dítětem s autismem v mateřské škole nebo speciální mateřské škole. Na kurz je nutné být přihlášen(a): https://aplajc.cz/vzdelavani/akreditovane-kurzy/dite-s-autismem-v-materske-skole-workshop-pro-snadnou-inkluzi.htm Cena 1 600,- Kč
Více informací o Týdnu rané péče naleznete na www.tydenranepece.cz.