Poskytovatelé rané péče ve Zlínském kraji se setkají při společném jednání se zástupci kraje, měst a s odborníky z oblasti školství a zdravotnictví za účelem hledání společných cest ke zkvalitnění života rodin dětí s postižením.