Setkání poradkyň rané péče a studentek speciální pedagogiky Univerzity Karlovy nad kazuistikami.