Vytisknout/Uložit jako PDF
Pokud chcete uložit program v PDF, vyberte při tisku tiskárnu "Uložit jako PDF". Nezapomeňte také vypnout tisk záhlaví a zápatí. Použít můžete také kombinaci kláves CTRL+P nebo CMD+P (Mac).

Diakonie ČCE Středisko Světlo ve Vrchlabí

Pracoviště rané péče

Přednáška s odborníkem - Nástup dítěte s PAS nebo s intelektovým znevýhodněním do MŠ a přechod z MŠ do ZŠ

18. 5. 16.00–18.30 h | Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí (pracoviště rané péče), Komenského 616

18. května 2023 od 16:00-17:15 Přednáška s lektorkou Mgr. Jaromírou Staňkovou, DiS, Nástup dítěte s PAS nebo s intelektovým znevýhodněním do MŠ a přechod z MŠ do ZŠ 18. května 2023 17:15-18:30 Podpůrná skupina pro rodiče
Mediální partner
Český rozhlas
Záštitu převzali
Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška
Nadace Leontinka
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Více informací o Týdnu rané péče naleznete na www.tydenranepece.cz.