Vytisknout/Uložit jako PDF
Pokud chcete uložit program v PDF, vyberte při tisku tiskárnu "Uložit jako PDF". Nezapomeňte také vypnout tisk záhlaví a zápatí. Použít můžete také kombinaci kláves CTRL+P nebo CMD+P (Mac).

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Raná péče pro Moravu a Slezsko

Pohádka ve znakovém jazyce

17. 5. 16.00–18.00 h | Centrum pro dětský sluch Tamtam,

Rodiče dětí se sluchovým postižením a další příbuzní se během této akce naučí vyprávět dětem pohádku ve znakovém jazyce (Hrnečku, vař!) a krátké říkanky. Získají základní slovní zásobu a upevní si to, co již ze znakového jazyka umějí. Doma potom mohou s dětmi s pohádkou pracovat sami. Určeno pro předem přihlášené účastníky.
Mediální partner
Český rozhlas
Záštitu převzali
Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška
Nadace Leontinka
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Více informací o Týdnu rané péče naleznete na www.tydenranepece.cz.