Vytisknout/Uložit jako PDF
Pokud chcete uložit program v PDF, vyberte při tisku tiskárnu "Uložit jako PDF". Nezapomeňte také vypnout tisk záhlaví a zápatí. Použít můžete také kombinaci kláves CTRL+P nebo CMD+P (Mac).

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Raná péče pro Moravu a Slezsko

Workshop Poznej ranou péči

16. 5. 13.30–15.00 h | Centrum pro dětský sluch Tamtam, Raná péče Morava a Slezsko, Pekařská 9

Klasický workshop v délce cca 90 minut je určený studentům odborných škol (UPOL, CARITAS, ale i středních škol). Studentům představíme službu rané péče a práci poradkyně rané péče. Budou mít možnost poznat specifika péče o rodiny s dětmi se sluchovým postižením raného věku. Seznámí se s metodou vizuálně podporované audiometrie, která je vhodná pro vyšetření sluchu nejmenších dětí.
Záštitu převzali

Více informací o Týdnu rané péče naleznete na www.tydenranepece.cz.