Příspěvky z data Říjen 2020

Týden rané péče připomene 30 let existence rané péče v Česku

Tisková zpráva (pdf)
8. 10. 2020

Týden rané péče připomene 30 let existence rané péče v Česku

V týdnu od 2. do 8. listopadu 2020 proběhne již třináctý ročník osvětové kampaně Týden rané péče. Vzhledem k aktuálním omezením se mnoho plánovaných akcí přesune do online prostoru, cíle kampaně se ale nemění: zlepšit povědomí široké veřejnosti o tom, čemu čelí rodiny vychovávající dítě s postižením, a jak jim v jejich náročné situaci pomáhá raná péče. Slogan letošního ročníku „30 let lepších startů“ upozorňuje na to, že raná péče v Česku funguje už 30 let a pomohla za tu dobu už tisícům dětí lépe odstartovat do života. A že raná péče je tady pro rodiny stále a funguje i v době koronavirové.

Raná péče je vlajkovou lodí sociálních služeb. Vyvíjela se, rostla a reagovala na potřeby rodin, do nichž se narodilo dítě s těžkým zdravotním onemocněním či postižením. Za 30 let své existence ušla velký kus cesty a s ní i všichni pracovníci. Letošní ročník je oslavou tohoto výročí, ale má otevřít i diskusi, kam bude raná péče směřovat v dalších letech.

Narození dítěte s vážným hendikepem je neočekávanou skutečností, která ovlivní celou rodinu i její okolí. Zasáhne do vnitřních vztahů rodiny, do kontaktů s vnějším světem i do finančního zázemí. Mnohým rodičům se nejprve zhroutí představa vysněného dítěte, budoucnost se rozplyne a rodina se vydává na dlouhou cestu opětovně ji vystavět. Možná trochu jinak, ale stejně pevně. Raná péče při tom rodinám pomáhá vidět i drobné radosti a úspěchy a těšit se z nich. Jejím cílem je podpořit rodiny tak, aby si věděly rady a mohly své dítě vychovávat doma a nemusely přistoupit k ústavní péči.

Letošní 13. ročník osvětové kampaně Týden rané péče chce mimo jiné rozšířit povědomí o sociální službě raná péče a ukázat, že raná péče podporuje rodinu jako systém, pracuje se všemi jejími členy, napomáhá hledat vnitřní i vnější zdroje a propojuje formální i neformální pomoc. Aby celý systém dobře fungoval, musí spolupracovat i odborníci, kteří tvoří tým okolo dítěte a jeho rodiny. V rámci Týdne rané péče proto budeme informovat laickou i odbornou veřejnost o možnostech podpory rodin dětí s postižením i s cílem posílit interdisciplinární spolupráci napříč příbuznými resorty sociální práce, pedagogiky a zdravotnictví a také iniciovat diskusi o systému rané péče v České republice na úrovni krajských a ministerských úředníků.

„Letošní třicáté výročí rané péče přineslo zcela nečekané výzvy – jak podporovat rodiny i v době nouzového stavu a při opatřeních proti pandemické situaci. Současný stav ovlivní i průběh Týdne rané péče, spoustu aktivit přesunula centra rané péče do online formy – pořádají webináře pro odborníky, publikují silné příběhy rodin vychovávajících dítě s postižením a využívajících ranou péči, oslovují média, televize a rozhlas,“ shrnuje ředitelka karlovarského centra rané péče Jitka Barlová.

Konkrétní program v jednotlivých regionech je k dispozici na webu www.tydenranepece.cz. Kampaň osvětového charakteru proběhne také v médiích. Veřejnost se dozví mnoho informací o potřebách rodin dětí s postižením i o rané péči samotné. Jako každý rok se i letos ke kampani připojí dobrovolníci, studenti a partneři, podpoří ji také významné osobnosti, herci, vědci nebo sportovci.

 

Více informací o kampani naleznete na www.tydenranepece.cz.

 

KONTAKT:
Společnost pro ranou péči, z. s.
Klimentská 2, Praha
centrum@ranapece.cz
www.ranapece.cz

Společnost pro ranou péči

Společnost pro ranou péči je nestátní organizace, která poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým, mentálním nebo kombinovaným postižením. Služby rané péče poskytuje dětem s hendikepem a jejich rodinám prostřednictvím pracovišť rané péče v 10 krajích České republiky.

 

JSME NA DRÁTĚ

Celý den jsme připraveny zodpovědět jakýkoli dotaz na ranou péči, ať už telefonický (774 567 236), nebo zaslaný e-mailem, přes Facebook… Na sítích budeme soutěžit!

📜 Pozvánka

 

 

DEN PRO ZRAK

Premiéra krátkého videa o ostravském pracovišti a funkčním vyšetření zraku – na sociálních sítích. Online sdílení informací o péči o zrak.

📜 Pozvánka

 

 

HORKÁ LINKA V RANÉ PÉČI

Zájemci o informace z rané péče mohou volat od 8:00 do 16:00 ředitelce českobudějovické pobočky Janě Tušlové na telefonní číslo 777 234 032

 

 

 

 

HORKÁ LINKA ZRAKOVÝCH TERAPEUTEK

Vše o zrakovém vývoji dětí vám na telefonním čísle 777 234 133 vysvětlí zraková terapeutka Kateřina Doskočilová.

 

 

ONLINE WORKSHOP TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Pořádá Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice, metody a techniky trénování paměti využitelné jak pro poradkyně rané péče samotné, tak při práci s dětmi v rané péči. Koná se online, více info na https://www.ranapece.cz/cb/

📜 Pozvánka

 

Seznámení s ABA terapií

Pořádá raná péče Auxilium Vsetín. V případě prodloužení vládních nařízení v souvislosti s epidemií covid-19 proběhne přednáška distanční formou. Více info u pořadatele.

 

 

Videoukázky a online seminář

Pořádá Občanské sdružení LOGO. Na facebookových stránkách video s ukázkou aktivity rozvíjející konkrétní oblast dílčích funkcí u klientů.

V online rozhraní proběhne v 17:00 hodin online seminář pro širší veřejnost.

 

 

 

 

Informační kampaň Poradny rané péče DOREA Slezské diakonie Brno, „S námi to zvládnete“

CITYLIGHT RANÁ PÉČE – zastávka MHD Brno-střed, Mendlovo náměstí × Veletržní

PREMIÉROVÉ PROMÍTÁNÍ SPOTU PORADNY RANÉ PÉČE DOREA – FN Brno – obrazovky v ambulancích, Mateřská centra JMK – e-mailové zaslání spotu a letáků

VÝSTAVA PŘÍBĚHŮ KLIENTŮ PORADNY RANÉ PÉČE DOREA – FN Brno – Dětská nemocnice, Černopolní 9, Brno

KAMPAŇ GIVT – 30 Kč za stažení aplikace Pomocník do prohlížeče na podporu Poradny rané péče DOREA

FINÁLE SOUTĚŽE O PIŽĎUCHA – hlasování veřejnosti na Fb Slezské diakonie – Úsek Brno o nejlepší báseň, výhra: Pižďuch – maskot organizace. Vyhlášení 9. 11. na www.sdbrno.cz

📜 Pozvánka

 

 

 

Online seminář pro studenty

Pořádá Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc, Střední Novosadská 52, Olomouc

Olomouc – UPOL CMTF, online přenos z pobočky, ZOOM, kontakt: doc. PhDr. & Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. (vedoucí katedry) petra.potmesilova@upol.cz

Informace k aktuálnímu programu si ověřte u pořadatele.

 

 

 

 

Online seminář pro studenty

Pořádá Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc, Střední Novosadská 52, Olomouc.

Online seminář pro studenty, zážitkový workshop online (studenti Mgr.), kontakt: Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D.; julie.wittmannova@upol.cz

Informace k aktuálnímu programu si ověřte u pořadatele.

 

 

 

 

Online beseda, Klubíčko Kroměříž

Pořádá Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc, Střední Novosadská 52, Olomouc.

Online beseda na téma: raná péče a možnosti podpory zrakového vývoje, kontakt: Veronika Habrová, 777 031 252, habrova@klubickokm.cz

Informace k aktuálnímu programu si ověřte u pořadatele.

 

 

 

 

 

Online beseda, Hlinsko

Pořádá Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc, Střední Novosadská 52, Olomouc.

Online beseda z MC Hlinečánek, kontakt: Lucie Šiklová, K. Lidického 1213, Hlinsko, Tel.: 728 460403

Informace k aktuálnímu programu si ověřte u pořadatele.

 

 

 

 

 

Den poradkyně

Pořádá Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc, Střední Novosadská 52, Olomouc.

Den poradkyně na youtube, Facebooku

Informace k aktuálnímu programu si ověřte u pořadatele.

 

 

 

 

 

Videa z pobočky rané péče

Pořádá Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc, Střední Novosadská 52, Olomouc.

Videa z pobočky: prostory, zraková laboratoř, zveřejnění na Youtube, online „Den otevřených dveří“ – představení pobočky , zrakové laboratoře, sdíleno celý týden

Informace k aktuálnímu programu si ověřte u pořadatele.

 

 

 

 

 

Raná péče v Sama doma

ČT1 – pořad/Sama doma
dozvíte se vše  o nás – ZAPNĚTE TELEVIZI VE 12.30 HOD

Od ředitelky pražské a karlovarské pobočky Jitky Barlové se dozvíte, co je raná péče, kde a jak se poskytuje, komu je určena. Primářka dětského oddělení hořovické nemocnice Mahulena Exnerová zastane téma rané péče jako následné služby pro zdravotnictví.

 

 

 

 

Raná péče v Sama doma

Pořad Sama doma – ČT 1

Instruktorka stimulace zraku pohovoří o podpoře zrakového vnímání. Klientská rodina se podělí o své zkušenosti s ranou péčí.

📜 Pozvánka

 

 

 

 

Jsme na příjmu

Odpovídáme na Vaše dotazy ke zraku a k psychomotorickému vývoji dětí na tel. čísle 777 234 134.

📜 Pozvánka

 

 

 

 

Příběhy rodin online

Během celého Týdne rané péče budeme na sociálních sítích publikovat a sdílet silné příběhy rodin, které vychovávají dítě s postižením a využívají službu rané péče.

 

 

 

 

 

Meditace s Barborou Hu

Meditace zaměřená na zharmonizování těla i duše vedená Barborou Hu ze studia Barborahu – Yoga. Odkaz na lekci bude zveřejněn na Facebooku v události. Meditace v pohodlí domova – online. Pořádá Společnost pro ranou péči, pobočka Praha.

📜 Pozvánka

 

 

 

Jóga potmě

Společně s jógovým studiem Grainspace vás zveme na jógovou podložku v zajímavém podání – Lekci jógy potmě. Jaké to je přijít o jeden z našich hlavních smyslů? Pojďte se ponořit do tmy, jemných jógových pozic a nechte se vést pouze hlasem lektorky Martiny Kemrové. Místo konání: v pohodlí domova – online, odkaz bude zveřejněn v události na Facebooku.

📜 Pozvánka

 

 

 

Koncert skupiny Czardashians

Online stream z Rock Café: 30. výročí Společnosti pro ranou péči završíme hudebním vystoupením skupiny Czardashians. V rámci programu se můžete těšit na křest knihy Mámo, táto, dokážu to a křest čokoládového adventního kalendáře. Večerem bude provázet Petra Mertlová. Koncert bude vysílán online na našem Facebooku.

 

 

 

 

 

Jemná jóga s Romanou Bauerovou

Jemná jóga pro zharmonizování těla i duše v této nelehké době – pod vedením lektorky Romany Bauerové ze studia Namasté, v pohodlí domova – online. Odkaz na lekci bude zveřejněn na Facebooku v události.

📜 Pozvánka

 

 

 

Video – náš tým

Krátké video na Facebooku přiblíží práci našeho týmu a jeho podporu rodinám dětí s postižením. Působíme v Praze, Středočeském kraji a Karlových Varech.

📜 Pozvánka

 

 

 

Týden rané péče na Facebooku

Týden rané péče bude probíhat zejména na Facebooku naší poradny, kde budeme každý den sdílet zajímavé příspěvky o rané péči: seznámení se s poradkyněmi, co jejich práce obnáší apod., poděkování rodičů, tipy na výrobu pomůcek a k čemu slouží, fotografie pomůcek a hraček, se kterými nejvíce pracujeme.

 

 

 

 

Online křest čokoládového kalendáře

Ke konci týdne začíná čas oslav. Společně s námi můžete zhlédnout křest čokoládového kalendáře, který se i přes nepříznivou dobu šíří veřejností a jehož nákupem můžete podpořit rodiny se zrakovým a kombinovaným postižením.

 

 

 

 

Videa z rané péče

Videa: rekapitulace akcí roku 2020, nácviky sociálních komunikačních dovedností