Zahájení rozsáhlé depistáže a osvěty u odborníků z oblasti pediatrie, klinické psychologie, klinické logopedie, neonatologie a dětské neurologie v regionu měst Vsetín, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. Cílem akce je upozornit na přínos a význam služby rané péče pro vývoj dítěte a život celé rodiny.