V rámci stáže budou pracovníci odlehčovací služby Stella seznámeni s metodami a postupy používanými v rané péči při práci s cílovou skupinou dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.