Pro rodiny z rané péče které budou mít zájem proběhne společná muzikoterapie a posezení u kávy a něčeho dobrého.