Setkání s pracovníky plzeňského Speciálně pedagogického centra pro zrakově postižené – sdílení zkušeností a dobré praxe v oblastech integrace dětí se speciálními potřebami a možnostech speciálního vzdělávání.