Setkání rodin rané péče, společný výlet do organizace Za sklem ve Zlíně, kde se rodiče seznámí s možnostmi návazných služeb. Pro děti budou rezervovány prostory s herními a námětovými koutky, pro rodiče bude zajištěna supervize. Výlet bude zakončen společným obědem.