Včasnost a dostupnost soc. služeb je téma letošního setkání v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje. Za Společnost pro ranou péči, pobočka Karlovy Vary se zúčastní paní ředitelka PhDr. Jitka Barlová, Ph.D.