Poradkyně rané péče Kateřina Kubečková předvede způsoby zhodnocení psychomotorického vývoje kojenců a ukáže maminkám aktivity vhodné pro rozvoj zrakového vnímání dětí.