Nezapomínáme ani na další generace odborníků v oblasti práce s dětmi a rodinami. Proto Týden rané péče odstartujeme přednáškami na místních středních i vyšších odborných školách sociálních a pedagogických.