Program pro studenty oboru Speciální pedagogiky na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem proběhne dne 7.11.2022 od 10:00 do 12:00. Studenti se seznámí s procesem poskytování služby rané péče pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením, získají informace o metodách práce s rodinami a budou si moci vyzkoušet např. funkční vyšetření sluchu (VRA, tónová či slovní audiometrie).