Program pro studenty oboru Speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy proběhne dne 10.11.2022 od 9:00 do 11:00. Studenti se seznámí s procesem poskytování služby rané péče pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením, získají informace o metodách práce s rodinami a budou si moci vyzkoušet např. funkční vyšetření sluchu (VRA, tónová či slovní audiometrie).